ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Eku

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2017 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

PROGRAM ,,DOBRY START" 300 ZŁ DLA UCZNIA W GMINIE EŁK

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”- 300 zł dla ucznia W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja

Pomosty do kariery, potencjał jest w nas

Instytut Badawczo- Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku realizuje na terenie Gminy Ełk projekt „Pomosty do kariery” współfinansowany

Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl